BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Zadania Samodzielengo Stanowiska ds. Kadrowych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych należy w szczególności:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej w tym dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
3) analizowanie stanu przyznanych etatów pod kątem zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;
4) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
5) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
6) współpraca z Zakładem Emerytalno – Rentowym MSW, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe;
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w realizacji zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
9) prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników cywilnych, w tym przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych;
10) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników świadczących pracę oraz strażaków pełniących służbę Komendzie Miejskiej;
11) realizacja zadań z zakresu udziału strażaków i pracowników cywilnych w turnusach sanatoryjnych o charakterze kondycyjno – profilaktycznym i antystresowym;
12) realizowanie zadań związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego.