BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Tlenek węgla

APEL KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOSNOWCU

"Czad - cichy zabójca"

Okres grzewczy, jak co roku, wiąże się ze wzmożoną ilością zgłoszeń i wyjazdów zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu do zdarzeń związanych z pożarami i zadymieniem w mieszkaniach. Powodem większości wyjazdów jest zadymienie mieszkań z powodu niedrożności przewodów kominowych i wentylacyjnych, jak również palące się sadze w kominie oraz pożary, w których przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zapalenie się osłony przewodu kominowego lub przepustów instalacyjnych kominów przez stropy i dachy.

Informacja o tlenku węglaDziałania straży polegają głównie na przewietrzeniu mieszkań, wygaszeniu pieców, sprawdzeniu instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz dokonaniu pomiarów stężeń CO i CO2. W każdej z tych sytuacji właściciele bądź użytkownicy lokali zostają poinformowani, by przed ponownym rozpaleniem w piecach dokonali przeglądu przewodów kominowych przez uprawnionych specjalistów.

Zdarzeń tego typu było by znacznie mniej gdyby właściciele i administratorzy budynków z należytą uwagą podchodzili do przeprowadzania wymaganych przeglądów w odpowiednim terminie. Obowiązek taki narzuca ustawa - Prawo Budowlane - jak również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie zgodnie z zawartym w §34 zapisem, przewody kominowe powinny być sprawdzane w odpowiedniej częstości w zależności od rodzaju podłczonych do nich urządzeń grzewczych.

Sprawne funkcjonowanie w/w instalacji ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie niebezpieczny dla życia i zdrowia ludzkiego jest tlenek węgla (CO), który jako gaz bezbarwny i bezwonny, jest niemożliwy do wykrycia bez specjalnych urządzeń wykrywających.

Palnik przepływowego podgrzewacza gazowegoUczulić w tym miejscu należy na problem zasłaniania kratek wentylacyjnych, szczelne zamykanie, szczególnie nowych okien PCV, lub nadmierne doszczelnianie starych okien i drzwi. Powoduje to bowiem poważne zaburzenia cyrkulacji powietrza, a tym samym prawidłowej wentylacji wewnątrz pomieszczeń i mieszkań. Daje to znikome oszczędności ciepła, a może spowodować olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia. Brak prawidłowego "ciągu" w przewodach kominowych, daje w konsekwencji brak odprowadzania, a w specyficznych warunkach nawet cofanie się dymu i niebezpiecznych gazów. Ma to szczególe znaczenie w mieszkaniach i domach, w których występują takie urządzenia jak piece i piecyki gazowe do podgrzewania wody, np. typu JUNKERS oraz piece węglowe i inne, których produkty spalania powinny zostać odprowadzone na zewnątrz budynku.

!!! Przypominamy, że przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów !!!

Obowiązek ten reguluje §34. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, nakazuje się usuwanie zanieczyszczeni z przewodów dymowych i spalinowych z następującą częstotliwością:

  • dla palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • dla palenisk opalanych paliwem stałym, tj. węgiel lud drewno - co najmniej cztery razy w roku;
  • dla palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku.

Jednocześnie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia & lipca 1994r. "Prawo Budowlane" obliguje właścicieli i zarządców obiektów, żeby w czasie ich użytkowania dokonywali okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w tym: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

!!! Pamiętajmy !!!

  • Czad jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, dlatego nie należy lekceważyć pierwszych objaw zatrucia, tj. zawroty głowy i nudności. Wygaśmy piec i przewietrzmy mieszkanie, a w razie potrzeby wyjdźmy na zewnątrz i wezwijmy pomoc,
  • Jeśli działanie kuchenek, pieców i piecyków wzbudza nasze podejrzenia nie korzystajmy z wadliwych urządzeń. Przed ich ponownym rozruchem należy wezwać specjalistę,
  • Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie wolno zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych. Żeby mieć pewność że instalacja działa poprawnie regularnie sprawdzajmy jej drożność,
  • Nie wykonujmy żadnych prac w zamkniętym garażu jeżeli silnik jest odpalony,
  • Zapukajmy czasem do sąsiada, szczególnie w podeszłym wieku, i zapytajmy się jak się czuje. Odrobina zainteresowania może uratować czyjeś życie,
  • Inwestycja w czujniki czadu nie tylko wpłynie pozytywnie na poczucie naszego bezpieczeństwa, ale w sytuacji zagrożenia może uratować życie,

!!! Nigdy nie zapominajmy o wymaganych przeglądach instalacji gazowej i kominowej !!!