BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Struktura organizacyjna

W skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1. Wydział Operacyjny  – symbol – MR;
2. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny – symbol – MT;
3. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza – symbol – MZ;
4. Sekcja Finansów                                                                     – symbol – MF;
5. Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych               – symbol – MO;
6. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych                           – symbol – MK;
7. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych – symbol – MOIN;
8. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum” – symbol – MJRG-I;
9. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 „Porąbka” – symbol – MJRG-II.
     

Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:

 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;

 • Sekcja Finansów;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 


  Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny;

 • Wydział Kwatermistrzowsko –Techniczny;

 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum”;

 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 2 „Porąbka”;

  oraz pełni:

 • nadzór nad realizacją monitoringu pożarowego.