BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40

Przetargi

W chwili obecnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie prowadzi żadnego przetargu.


Numer sprawy: MT.2370.1.2015.BP

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa 16 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 mieszczącej się w Sosnowcu Porąbce przy ul. Wiejskiej 160".

Załączniki:
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (dodano 06.02.2015r.)


Numer sprawy: MT.2370.1.2015.BP

"Zakup i dostawa 16 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 mieszczącej się w Sosnowcu Porąbce przy ul. Wiejskiej 160".

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2015-02-06 godz. 09:00.

Załączniki:
Ogłoszenie (dodano 29.01.2015r.)
SIWZ (dodano 29.01.2015r.)
Formularz ofertowy wykonawcy (dodano 29.01.2015r.)
Wzór umowy (dodano 29.01.2015r.)
Formularz cenowy (dodano 29.01.2015r.)
Wykaz osób do kontaktu (dodano 29.01.2015r.)
Oświaczenie oferenta (dodano 29.01.2015r.)