A A+ A++

      

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Operatorzy monitoringu

Podmioty zainteresowane świadczeniem usługi monitoringu pożarowego na terenie operacyjnym KM PSP w Sosnowcu zobligowane są do spełnienia warunków „Wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160” oraz podpisania z tut. Komendą umowy pozwalającej na uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

Poniżej przedstawiamy listę operatorów w porządku alfabetycznym, którzy spełnili warunki określane w „Wymaganiach ...” oraz posiadają uruchomione stacje odbiorcze alarmów pożarowych przy Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu. Niniejsze zestawienie nie stanowi listy zamkniętej.

1. „NOMA 2” Sp. z o.o.
40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36
tel. 32 359-02-51

2. „TOTAL PROJEKT” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. Opolska 8
tel. 32 266-06-96

3. „TP TELTECH Sp. z o.o.”
ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Rejon Centralny w Katowicach
ul. Marii Skłodowskiej Curie 28, 40-058 Katowice
tel. 32 252-41-82