A A+ A++
 +48  32 3631840

      

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

JRG nr 2 "Porąbka"

19.12.2016

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 "Porąbka" wyposażona jest w poniższy sprzęt transportowy:

GBA–Rt 2,6/28,1 MERCEDES  
GBA-Rt 2,6/28,1 – Samochód ratowniczo-gaśniczy średni ze zbiornikiem na wodę o pojemości 2,6 m3 oraz autopompą o wydajności 28,1 hl/min.  Wyposażony między innymi w zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro, poduszek wysokociśnieniowych oraz niskociśnieniowych, sprzęt do pracy na wysokości oraz urządzenia wykrywczo-pomiarowe, zestaw PSP R1, defibrylator AED. Obsada: 5+1. Numer operacyjny: 612s21.

GCBA 10/50 RENAULT KERAX
GCBA 10/50 – Samochód gaśniczy, ciężki ze zbiornikiem na wodę o pojemności 10 m3 oraz autopompą o wydajności 50 hl/min. Samochód posiada zbiornik do przewozu środka pianotwórczego o pojemności 4m3.  Wyposażony między innymi w: działko przewoźne o wydajności 2400 l/min, dwa działka przenośne o wydajności 2400 l/min, zestaw PSP R1, ubrania żaroodporne. Obsada: 2+1. Numer operacyjny: 612s25.

SCKn MAN       
SCKn MAN – Samochód specjalny ciężki do przewozu kontenerów. Maksymalny udźwig 17000 kg. Obsada: 1+1. Numer operacyjny: 612s81.

SCKn IVECO Trakker
SCKn IVECO Trakker -  Samochód specjalny ciężki do przewozu kontenerów. Maksymalny udźwig 17715 kg. Obsada: 1+1. Numer operacyjny: 612s82. 

SLOp VIVARO                 
SLOp VIVARO – Samochód operacyjny lekki. Numer operacyjny: 612s90.

Kontener inżynieryjno-techniczny (K1)
Kontener inżynieryjno-techniczny – kontener przeznaczony do usuwania skutków katastrof komunikacyjnych, katastrof budowlanych, czy klęsk żywiołowych na znacznym obszarze. Wyposażony między innymi w:  agregaty prądotwórcze, worki oraz folia do uszczelniania wałów, pilarki łańcuchowe, sprzęt oświetleniowy, wodery, kilofy, łopaty, siekiery, namioty. Numer operacyjny 612sK1.

Kontener przeciwpowodziowy pompowy (K2)          
Kontener przeciwpowodziowy pompowy – kontener przeznaczony do usuwania skutków powodzi. Posiada zamontowaną motopompę szlamową o wydajności 4000 dm3/min. Ponadto wyposażony między innymi w motopompę pływająca oraz niezbędną armaturę do prowadzenia działań. Numer operacyjny: 612sK2.

Kontener środka pianotwórczego (K3)                       
Kontener środka pianotwórczego – kontener przeznaczony do przewozu środka pianotwórczego. Maksymalna pojemność to 8500 dm3. Wyposażony między innymi w: ubrania ochronne, agregat prądotwórczy, pompy i  armaturę do przepompowywania środka pianotwórczego. Numer operacyjny 612sK3.

Kontener przeciwpowodziowy z łodziami (K4)
Kontener przeciwpowodziowy z łodziami – kontener wykorzystywany do prowadzenia działań na akwenach wodnych oraz terenach zalewowych podczas powodzi. Wyposażony między innymi w: dwie łodzie płaskodenne wraz z silnikami zaburtowymi, agregaty prądotwórcze, namioty, boje oraz sprzęt do oznakowania terenu na wodzie, sprzęt do uszczelnia wałów, sprzęt do pracy w wodzie, sprzęt pionierski. Numer operacyjny 612sK4.

Kontener proszkowy (K5)                                
Kontener proszkowy – kontener przeznaczony do transportu proszku gaśniczego w ilości 3000 kg. Posiada na wyposażeniu między innymi działko proszkowe o wydajności 40 kg/s, dwa szybkie natarcia zakończone prądownicami proszkowymi, 8 zestawów ubrań żaroodpornych. Numer operacyjny: 612sK5.

 Autor zdjęć: KM PSP w Sosnowcu