A A+ A++
 +48  32 3631840

      

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

JRG nr 1 "Centrum"

19.12.2016

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 "Centrum" wyposażona jest w następujący sprzęt transportowy:

GBA–Rt 2,7/25,5 RENAULT
GBA-Rt 2,7/25,5 – Samochód ratowniczo-gaśniczy średni ze zbiornikiem na wodę o pojemości 2,7 m3 oraz autopompą o wydajności 25,5 hl/min. Poza sprzętem gaśniczym wyposażony jest między innymi w zestaw narzędzi hydraulicznych oraz zestaw poduszek pneumatycznych niskiego podnoszenia HOLMATRO, urządzenie ewakuacyjno-asekuracyjne ROLLGLISS, drabinę wysuwną D10W, zestaw PSP R1, defibrylator AED, suche skafandry do ratownictwa wodnego, mierniki wielogazowe MX4,  detektory promieniowania radiacyjnego EKO-C oraz napięcia AC HOT STICK i kamerę termowizyjną DRAGER. Dodatkowo posiada 10-cio litrową butlę tlenową wraz z zestawem masek tlenoterapii biernej. Obsada: 5+1. Numer operacyjny: 611s21.

GCBA-Rt 5/32 SCANIA
GCBA-Rt 5/32 – Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 5 m3 oraz autopompę o wydajności 32 hl/min. Oprócz standardowego sprzętu gaśniczego posiada przewoźne działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min oraz działko wodno-pianowe przenośne o wydajności 3800 l/min. Posiada także zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, wciągarkę linową 7t, najaśnicę 2kW, rolki transportowe, miernik wielogazowy MX4, zestaw PSP R2, ubrania chemoodporne TYCHEM oraz zestaw preparatów uszczelniających. Obsada: 4+1. Numer operacyjny: 611s25.

GBA 2,5/30 RENAULT
GBA 2,5/30 – Średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym 2,5 m3 i autopompą o wydajności 30hl/min. Posiada na wyposażeniu między innymi przenośne działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min oraz standardowy sprzęt gaśniczy wraz z armaturą wodną. Posiada także piłę łańcuchową do cięcia drewna, piłę tarczową do stali i betonu, oraz wciągarkę linową o sile 2,7 t. Numer operacyjny: 611s22.

SD-37 IVECO
SD-37 – Samochód specjalny - drabina o maksymalnej wysokości roboczej 37 metrów, wraz z koszem ratowniczym  o udźwigu 180 kg i możliwością zamontowania przewoźnego działka wodno-pianowego 2400l/min będącego na wyposażeniu lub noszy płachtowych. Samochód posiada na wyposażeniu także aparat powietrzny, agregat oddymiający, najaśnicę 1kW oraz piłę łańcuchową do drewna. Obsada: 1. Numer operacyjny: 611s51.

SLP-gaz MERCEDES
SLP-gaz MERCEDES – Samochód ochrony dróg oddechowych. Ma na wyposażeniu 28 aparatów powietrznych wraz z maskami. Obsada: 1. Numer operacyjny: 611s50.

SLOp PEUGEOT Partner
SLOp PEUGEOT – Lekki samochód operacyjny. Numer operacyjny: 611s90.

SLRr FORD RANGER
SLRr FORD – Lekki samochód ratowniczo - rozpoznawczy. Numer operacyjny: 611s91.