BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Zadania Sekcji Finansów

09.09.2016


Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych Komendy Miejskiej;
7) nadzór nad prawidłowym udokumentowanie i powiązaniem wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych;
8) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
9) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Komendy Miejskiej dotyczących zagadnień finansowych.