BIP KMPSP w Sosnowcu

A A+ A++

ul. Klimontowska 21
41-200 Sosnowiec

Napisz do nas na:
straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 363 18 40 /41

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w SOSNOWCU

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

Zadania Samodzielengo Stanowiska ds. Organizacyjnych

09.09.2016

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
2) organizowanie pracy Komendy Miejskiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Komendy Miejskiej, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Komendy;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej;
4) organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem Komendanta Miejskiego;
5) opracowywanie i ewidencjonowanie aktów prawnych tj. zarządzenia, decyzje, rozkazy oraz instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
6) udzielanie pomocy i prowadzenie spraw dotyczących obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
7) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;
9) przygotowanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej;
10) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;
11) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;
12) planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
13) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
14) realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej;
15) prowadzenie kancelarii ogólnej;
16) prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego;
17) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy;
18) nadzór nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej Komendy Miejskiej oraz Biuletynem Informacji Publicznej.